ECA ROBOTICS BELGIUM vestigt zich om bij te dragen aan de Belgische uitmuntendheid op gebied van robotica en onderzeese ontmijning

De Franse ECA GROUP heeft zijn nieuwe Belgische dochteronderneming, ECA ROBOTICS BELGIUM, voorgesteld op een evenement dat vandaag in Brussel plaatsvond. ECA GROUP vestigt zich in België om samen met NAVAL GROUP schepen te leveren uitgerust met drones. Dit naar aanleiding van de aanbesteding van de Belgische regering, in het kader van een Belgisch-Nederlandse samenwerking, om twaalf mijnenjagers te leveren. (cf. persbericht van 9 oktober 2018).

Om op deze opdracht te kunnen inschrijven, hebben NAVAL GROUP en ECA ROBOTICS een consortium opgezet, BELGIUM NAVAL & ROBOTICS genaamd. In het kader van het Belgische overheidsprogramma, zal ECA ROBOTICS BELGIUM voor dit consortium alle Belgische ECA GROUP activiteiten leiden en coördineren die betrekking hebben op de onbemande systemen die door de mijnenjagers gebruikt zullen worden.

De bevestiging van meer dan 30 jaar samenwerken

Naar aanleiding van deze ontwikkeling zei Guénaël GUILLERME, Algemeen Directeur van ECA GROUP:

We kijken ernaar uit onze samenwerking met de Belgische Defensie, industrie en academische wereld te versterken. Ik herinner me een bezoek aan enkele van de Belgische partners die 20 jaar geleden betrokken waren bij de productie van de PAP-robot. De ontwikkeling van deze nieuwe dochteronderneming consolideert daarom een samenwerking met België van meer dan 30 jaar op het gebied van robotica en onderzeese ontmijning. Deze samenwerking begon met de PAP-ontmijningsrobots op de CMT – Tripartite Mijnenjagers – die toen werden gebouwd voor Frankrijk door;NAVAL GROUP. ECA ROBOTICS BELGIUM zal bijdragen aan de Belgische uitmuntendheid op het gebied van onderzeese ontmijning”.

BELGIUM NAVAL & ROBOTICS is dus het directe resultaat van het consortium dat geleid heeft tot de Tripartite Mijnenjagers waarbij de expertise in robotica voor de marine van ECA GROUP gecombineerd wordt met de fysieke en functionele integratie van drones aan boord, en de bescherming van militaire schepen tegen botsingen en de follow-up van de schepen tijdens hun hele levenscyclus door NAVAL GROUP.

Beide bedrijven hebben tevens veel ervaring met partnerschappen; marines in talloze landen over de hele wereld zijn hun klanten en de ondernemingen betrekken de industriëlen van deze landen bij de projecten.

SEASCAN -MIDS - ECA GROUP

Strategische autonomie & technologische uitmuntendheid betreffende MCM in Brussel en Zeebrugge

ECA ROBOTICS BELGIUM en NAVAL GROUP zullen België strategische autonomie geven inzake onbemande systemen en de ontwikkeling van het programma:

  • Het programmabeheer voor het drones-systeem zal vanaf het begin van het programma in België worden geïmplementeerd. De controle over het geheel is de verantwoordelijkheid van de dochteronderneming van NAVAL GROUP in Brussel.

 

  • Vanaf 2019 zal de ECA ROBOTICS BELGIUM Research & Development-structuur, samen met ECA ROBOTICS, verantwoordelijk zijn voor alle drone-aanpassingen en systemen die nodig zijn voor het programma, met name voor de twee belangrijkste elementen van het onbemande systeem: de USV (unmanned surface vehicle) en het C2 MCM UMISOFTTM-softwarepakket. Dit zijn de meest kritieke elementen die ook het meest gevoelig zijn voor evoluties tijdens de levencyclus van de schepen. De beheersing van hun evolutie in België is een essentieel element voor de strategische autonomie van België bij de onderzeese ontmijning. Om de evolutie van USV beter te beheren, zal MAURIC, de dochteronderneming van de ECA GROUP in de scheepsbouw, ook worden gevestigd bij ECA ROBOTICS BELGIUM voor het ontwerp en de ontwikkeling van het platform voor surface drones.
  • Alle onderwater drones en de USV voor dit programma, zullen in België worden geproduceerd met de medewerking van een reeks partners verspreid over het Belgische grondgebied waarvan sommige al meer dan 40 jaar partner zijn van de ECA GROUP.

De keuze voor een vestiging van ECA ROBOTICS BELGIUM in Zeebrugge is zeer strategisch. Dit centrum is verbonden aan een reeks Belgische leveranciers en partners en zal geleidelijk de verschillende vaardigheden ten aanzien van de drones beheersen, naarmate de productie van het programma vordert.

Deze vaardigheden zullen dus vlak bij de schepen en onderhoudswerkplaatsen op de marinebasis beschikbaar zijn. ECA ROBOTICS BELGIUM zal daarom zijn vaardigheden en ervaring kunnen inzetten bij het onderhoud van drones, en dit met een hoge reactiesnelheid. Bovendien is deze locatie dicht bij FLANDERS SHIP REPAIR (FSR) (zie persbericht van 14/11/2018), de partner van Naval Group voor scheepsonderhoud en onderhoudswerkplaatsen van de marine. Deze nabijheid zorgt voor de best mogelijke coördinatie tussen platformonderhoud en drone-onderhoud.

ECA_Group_UMIS_USV-INSPECTOR_90_MIDS_SEASCAN_K-STER

België wordt exporteur van haar expertise op gebied van mijnenjagers

De export van de mijnenbestrijdingssystemen die in het kader van het programma zullen worden geleverd, wordt uitgevoerd door ECA ROBOTICS BELGIUM en NAVAL GROUP  in België. Deze exportactiviteit zal dus profiteren van de ervaring en het uitstekende exportimago van de Belgische en Nederlandse marine wat betreft onderzeese ontmijning, met name vanwege hun rol binnen de NAVO. Alle mijnenbestrijdingsystemen die in het buitenland worden verkocht, worden in België geproduceerd.

De onbemande systemen zullen de technologische ontwikkelingen volgen en mee-evolueren. ECA ROBOTICS BELGIUM heeft partnerschappen opgezet met de academische wereld en industriëlen in België voor verdere ontwikkeling, vooral op belangrijke, nieuwe gebieden zoals kunstmatige intelligentie. De technologische ontwikkelingen van drones en het systeem die onder andere een betere, autonome besluitvorming van drones en een betere opsporing van mijnen verzekeren, worden in België beheerd en beheerst voor de toekomstige ontwikkelingen van onbemande systemen voor ontmijning bestemd voor de Belgische en Nederlandse marine maar ook voor buitenlandse marines.

 

Een start in 2019

ECA ROBOTICS BELGIUM zal twee hoofdvestigingen hebben:

  • De eerste vestiging bevindt zich in Brussel en is verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s en Research & Development inzake onbemande systemen. Deze vestiging zal vanaf de start van het programma openen en in 2019 uitgebreid worden.

 

  • De tweede vestiging is vooral een productie-eenheid. Deze vestiging bevindt zich in Zeebrugge en zal verantwoordelijk zijn voor de productie en het onderhoud van Toolbox-subsets. Daarom zal Zeebrugge de relaties met Belgische leveranciers en partners onderhouden die uitgekozen zijn om mee te werken aan de realisatie van het programma. De opening van deze productielocatie is gepland voor de tweede helft van 2020, in overeenstemming met de planning van het programma. De vestiging zal ook verantwoordelijk zijn voor de kwalificaties en testen op zee naar aanleiding van de evoluties van de drones en het systeem met betrekking tot het programma en de export.

 

ECA GROUP K-STER PRODUCTION

ECA GROUP K-STER PRODUCTION