Het Belgisch-Nederlandse programma voor de bouw van mijnenjagers dat door Belgium Naval & Robotics ten uitvoer wordt gebracht, heeft met succes de mijlpaal “Systems Functional Review” bereikt

Op 23 mei jongstleden bereikten de teams van Belgium Naval & Robotics een nieuwe mijlpaal. Precies een jaar na de toekenning van het contract in 2019, heeft dit programma, dat voorziet in de levering van twaalf mijnenjagers uitgerust met onbemande systemen (Toolboxen) aan de Belgische en Nederlandse marine, een nieuwe mijlpaal bereikt.

 

Midden in de Covid-19 crisis hebben de teams van Belgium Naval & Robotics een nieuwe mijlpaal bereikt in het kader van het mijnenbestrijdingsprogramma dat voorziet in de levering van 12 mijnenjagers uitgerust met hun toolboxen. De mijlpaal “Systems Functional Review” werd op 23 mei 2020 bereikt en valideert de functionele en architectonische onderzoeken voor alle systemen van de mijnenbestrijdingsschepen ontwikkeld door Naval Group waaronder de computernetwerken, de elektrische installaties, de aandrijfsystemen maar ook het gevechtssysteem, kortom de essentiële onderdelen van de schepen evenals alle onbemande systemen die door ECA Group ontwikkeld zijn. Het onderzoek richtte zich ook op het overkoepelende systeem dat het management van de missie verzekert, de communicatie en de cyberveiligheid evenals de integratie van de onbemande systemen op het schip.

 

“Deze mijlpaal is een belangrijke stap aangezien hiermee aangetoond wordt dat de architectuur van de systemen voor het gewapende schip voldoet aan de functionele eisen van onze Belgische en Nederlandse klanten” aldus Eric Perrot, programmadirecteur voor Naval Group.

 

De twaalf schepen worden uitgerust met zo’n honderd drones die door ECA Group geleverd worden. De twee marines beheren de drones via de Toolbox. De configuratie van de Toolbox dat aan boord van elk schip gebruikt wordt of vanaf de kust wordt ingezet, zal aangepast worden aan het missietype en kan dus variëren. Het systeem omvat USV INSPECTOR125, AUV A18M onderwater drones en T18 gesleepte sonars voor het opsporen van de mijnen en het MIDS-systeem (Mine Identification and Destruction System) voor de identificatie en het vernietigen van de mijnen.

 

 “De strenge eisen die de klant stelt bij het valideren van de mijlpalen, zijn essentieel. Zo kunnen we in goede omstandigheden de volgende fasen van het programma aanvangen. Bovendien heeft de toewijding van onze teams tijdens de lockdown ervoor gezorgd dat we efficiënt thuis konden werken en de deadlines hebben kunnen behalen. “ bevestigt Jean-Louis Sambarino, programmadirecteur voor ECA Group.

 

Naval Group is verantwoordelijk voor het voorbereidende ontwerp van de schepen en werkt nauw samen met Kership die het gedetailleerde ontwerp en de bouw van de schepen zal gaan uitvoeren. Kership gaat na het bereiken van de mijlpaal Preliminary Design Review aan de slag. Dit is volgens de planning in december 2020.

 

“Belgium Naval & Robotics en ons binationale projectteam zijn de COVID-19 uitdaging aangegaan en hebben de situatie met succes doorstaan. De flexibiliteit, de toewijding en het professionalisme van beide partijen waren de noodzakelijke ingrediënten voor het bereiken van deze belangrijke mijlpaal binnen de contractuele deadlines. De constructieve werksfeer en expertise van Belgium Naval & Robotics vormen een basis van vertrouwen voor het bereiken van de volgende mijlpaal deze herfst.“ vertelt fregatkapitein Claude Bultot, programmadirecteur voor de Belgische en Nederlandse marine.

 

Het contract voor de bouw van de twaalf mijnenjagers voor de Belgische en Nederlandse marine gaat meer dan tien jaar duren. Na een ontwerpfase van drie jaar zal Belgium Naval & Robotics de productiefase van de schepen en de onbemande systemen starten. De eerste levering wordt verwacht in 2024. De Belgische en Nederlandse marine krijgen ieder zes schepen geleverd; deze schepen zullen uitgerust zijn met complete onbemande systemen (toolboxen) die meer dan honderd onderwater drones, USV’s en UAV omvatten en volledig toegespitst zijn op mijnenbestrijding.