Landing van een drone op L’Adroit

Op het gebied van UAV’s (Unmanned Arial Vehicle), heeft Naval Group verschillende dronetypes geïntegreerd: zwaar, licht, met draaivleugels (helikopters) of met vaste vleugels (kleine vliegtuigen) en op verschillende soorten schepen: fregat, patrouilleboot, helikoptercarrier.

Bijvoorbeeld: de Camcopter® S100 van Schiebel (200 kg), de UMELB van Boeing (2 ton), de IT180 van Exail (30 kg) en de VSR700 van Airbus (750 kg) de DVF 2000 van Survey Copter.

Voor al deze integraties heeft Naval group oplossingen ontwikkeld die vandaag de dag sea proven zijn en bestemd voor omslag, opslag en bevoorrading, voor een automatische landing en end-to-end management van de missie: de voorbereiding van de missie, de integratie in real-time van de missie en de gegevens betreffende de lading in het CMS-systeem, restitutie van de missie.

Naval Group was de eerste in Europa:

  • Die in 2012 meerdere automatische opstijgingen en landingen met een UMELB-drone van Boeing uitvoerde, vanaf een La Fayette-fregat;
  • Die in 2013 een vliegvergunning kreeg (permit to fly) van de Algemene Directie voor Bewapening (DGA) om een UAS te koppelen aan CMS Polaris® van patrouilleboot L’Adroit.